Privacyverklaring

Privacy

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens worden enkel en éénmalig gebruikt om ons toe te laten uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een databank en worden niet gedeeld met derden.

Cookies

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd door Google in het kader van Google Analytics. Dit gebeurt echter volledig anoniem.